Privacy statement

Ingangsdatum 1 september 2012

 

Deze privacy statement is van toepassing op Horeca Accountancy & Advies B.V.  en op elk van de aan Horeca Accountancy & Advies B.V. verbonden organisaties die gebruik maken van bezoekersinformatie die via deze website verzameld wordt of deze informatie beheren.

 

Indien u als bezoekers besluit om informatie achter te laten op deze website, dan stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze privacy statement. Wij maken u erop attend dat deze website links bevat naar andere websites, waaronder websities die worden onderhouden door dochtermaatschappijen van Horeca Accountancy & Advies B.V.. of andere met Horeca Accountancy & Advies B.V. verbonden organisaties, waarop mogelijk geen privacy statement van toepassing is.

 

Indien u vragen mocht hebben met betrekking tot deze privacy statement of indien u van mening bent dat er met uw belangen geen rekening is gehouden, stuur uw vragen dan naar de Wemaster Services, waarbij u gebruik maakt van het contactformulier.

 

U hoeft als bezoekers van deze website geen persoonlijke informatie in te vullen teneinde gebruik te kunnen maken van deze website. Deze website verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers te beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere, maar is niet beperkt tot, bestaan uit uw naam, bedrijfsadres, e-mail adres en telefoonnummers.

 

Normaal gesproken hebben wij geen behoefte aan gevoelige informatie over bezoekers (zoals gegevens die betrekking hebben op ras of etniciteit, geloofsovertuiging, strarechterlijke informatie, informatie over de fysieke of mentale gezondheid of de sexuele geaardheid). Wij zullen echter, indien dit noodzakelijk is, trachten de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker te verkrijgen voor de verzamenling en het gebruik van dergelijke informatie.

 

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden bestuurd en teneinde verbeterde navigatie te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat wij of onze service providers gebruik maken van zogenaamde cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker) of Web beacnons (dit zijn electronische plaatjes die het de website mogelijk maakt om bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina en om toegang te rkijgen tot bepaalde cookies), zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieen van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina's. Deze informatie wordt medegedeeld aan onze websmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

 

Onze cookies noch onze Web Beacons verzamelen enige persoonlijke informatie zoals uw naar of e-mail adres. Daarnaast bieden de meeste webbrowsers aan individuele gebruikers de mogelijkheid om het gebruik van deze instrumenten uit te schakelen. U kunt via uw eigen webbeheerder meer informatie verkrijgen over cookies en de wijze waarop u deze kunt uitschakelen. Het is echter wel zo dat in bepaalde delen van de website, indien de webbrowsers zodanig zijn ingesteld dat ze cookies uitschakelen.

 

Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld zijn, wanneer u zich aanmeldt op de website teneinde toegang te verkrijgen tot belangrijke informatie of een verzoek te verkrijging van toekomstieg communicatiemiddelen over de aandachtsgebieden van Horeca Accountancy & Advies B.V. , zoals bijvoorbeeld specifieke  publicaties of marketingcampagnes. In dat geval kunnen wij de informatie die op op de website heeft achtergelaten gebruiken om persoonlijke profielen te creeren teneinde onze reacties op verzoeken of onderzoeken aan te passen aan uw wensen.

 

Alhoewel het mogelijk is dat we informatie die betrekking heeft op bezoekers verstrekken aan serviceproviders die deze informatie voor ons verwerken, is het niet gebruikelijk dat wij deze informatie delen met derde partijen of andere onderdelen van Horeca Accountancy & Advies B.V.  ten behoeve van secundaire of niet gerelateerde doeleinden tenzij ze op andere wijze bij de verzamenlijk openbaar zijn gemaakt.

 

Toegang tot informatie

 

Wij haneteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en opereationele beveiliging teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

 

Horeca Accountancy & Advies B.V.  behoudt zich het recht voor om deze privacy statement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigingen. Niet in deze privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Horeca Accountancy & Advies B.V. en enige bezoekers aan deze website of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

 

Horeca Accountancy & Advies B.V.  heeft begrip voor het belang van de bescherming van de privacy van kinderen in een interactieve online wereld. Deze website, waarop deze privacy policy van toepassing is, is niet ontworpen of uitdrukkelijk gericht op kinderen van 13 jaar of jonger. Het is niet ons beleid of doelstelling om informatie te verzamelen of te bewaren aangaande personen onder de leeftijd van 13 jaar.

 

Indien u vragen heeft met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien van de bescherming van uw privacy bij het gebruik van deze website, neemt u dan contact op met onze webmaster services via het contactformulier.

1          Introductie We kunnen deze informatie eveneens gebruiken