Horeca-dienstverlening

Bij ons horeca-accountantskantoor staan de wensen van de horecacliënten centraal.  U bepaalt welke diensten u uitbesteed wenst te hebben en welke niet. En wilt u dit tussentijds wijzigen, dan is dat geen enkel probleem. Naast het samenstellen van de jaarrekening(en) en de aangifte(n) kunnen wij de horeca-administratie voor u voeren. Hierbij hanteren wij een innovatieve oplossing. Voor meer informatie over onze innovatieve werkwijze en software-matige oplossingen klikt u hier.

 

In onderstaand overzicht presenteren wij een selectie van ons brede aanbod van horecadiensten:

 

Voeren van de horeca-administratie(s)

Samenstellen van de jaarrekening(en)

Samenstellen en indienen aangifte(n) (inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting)

Voeren van de loonadministratie (generen salarisstroken, samenstellen en indienen loonaangiften)

Opstellen van tussentijdse managementrapportages (maand, kwartaal, halfjaar)

 

Pro-actieve ondersteuning bij rendementsvraagstukken

Ondersteuning bij horecafinancieringsaanvragen

Ondersteuning bij arbeidsrechterlijke vraagstukken

Advisering rondom fiscale en juridische structuren

Waardebepalingen van horecabedrijven