Copyrights

Niets van de website horeca-accountant.nl mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horeca Accountancy & Advies B.V.